• ساعت : ۱۶:۴۹:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ 
برگزاری كمیته انتقال خون

کمیته انتقال خون بیمارستان شهید بقایی 2  در تاریخ 25/3/1400  با رهبری  مدیریت محترم بیمارستان جناب آقای دکتر کمایی  ،پزشک ارشد هموویژلانس آقای دکتر جاسب ، معاونت آموزشی خانم دکتر وثوق و جناب آقای دکتر امین اصنافی، سرکار خانم محمدی مترون بیمارستان ،کارشناس بهبود کیفیت ، رابط ایمنی ، مسئول درمانگاه تالاسمی ،دبیر کمیته و مسئول بانک خون ونماینده هموویژلانس سازمان انتقال خون بیمارستان منعقد گردید هدف از برگزاری جلسه  معرفی نماینده جدید هموویژلانس سازمان انتقال خون و طرح نیازها و مشکلات بیماران و بیمارستان بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0