• ساعت : ۱۵:۵۳:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 10
  • کد خبر : ۸۸۶۶۹
17 اردیبهشت روز بزرگداشت اسناد ملی  و مدارك پزشكی را به همه تلاشگران عرصه حفظ و حراست ازمیراث معنوی ، اسناد و مدارك هویتی این مرز بوم و به همه متولیان نگهداری پرونده های پزشكی تبریك عرض مینمایم.

17 اردیبهشت روز بزرگداشت اسناد ملی  و مدارک پزشکی را به همه تلاشگران عرصه حفظ و حراست ازمیراث معنوی ، اسناد و مدارک هویتی این مرز بوم و به همه متولیان نگهداری پرونده های پزشکی تبریک عرض مینمایم.

                 روابط عمومی بیمارستان شهید بقایی 2

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0