• ساعت : ۱۹:۲۳:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 16
  • کد خبر : ۸۰۸۱۲
    /  2
برگزاری كلاس آموزشی مدیریت وپیشگیری از زخم بستر در بیمارستان شهیدبقایی 2
.به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بقایی 2 در تاریخ 1398/11/12کلاس آموزشی مدیریت و پیشگیری از زخم بستر توسط سرکار خانم جهانگیری سوپر وایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بقایی 2 در تاریخ 1398/11/12 کلاس آموزشی مدیریت و پیشگیری  از زخم بستر توسط سرکار خانم جهانگیری سوپر وایزر آموزشی در سالن کنفرانس بیمارستان  برگزار شد.خانم جهانگیری اظهار داشتند که با توجه به اینکه زخم فشاری به عنوان یک مشکل اساسی در مراقبت بهداشتی ودرمانی بیماران بد حال مطرح است ،دانش پرستاران از عوامل مرتبط با ایجاد زخم می تواند سبب کاهش زخم فشاری شود لذا آموزش پرستاران ارایه دهنده مراقبت بهداشتی درمانی در مورد عوامل مرتبط با زخم فشاری و لوازم بکار گیری اقدامات  پیشگیری کننده در بیماران در معرض خطر قبل از تشکیل زخم فشاری از اهمیت زیادی بر خوردار میباشد.و در این خصوص اهتمام لازم را بایستی همکاران مبذول نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

    V5.5.2.0