• ساعت : ۸:۵۷:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 105
  • کد خبر : ۷۹۶۹۳
برگزاری برنامه بازآموزی تازه های تشخیص و درمان ترومبوز توسط مركز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی بیمارستان شهید بقایی 2 در مركز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكی اهواز
مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی

به گزارش روابط عمومی مرکز، برنامه بازآموزی تازه های تشخیص و درمان ترومبوز در تاریخ اول آبان ماه در مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز توسط مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی بیمارستان شهید بقایی 2  با دبیری علمی دکتر القاسی و سخنرانی

-دکتر علی امین اصنافی فوق تخصص خون و سرطان کودکان/استاد یاردانشگاه ع پ جندی شاپوراهوازدر زمینه کلیات ترومبوز

-دکتر  داوود شلیل احمدی متخصص مغز و اعصاب /استادیار دانشگاه ع پ جندی شاپوراهوازدر زمینه ترومبوزعروق مغزی

-دکتر بیژن کیخایی فوق تخصص خون و سرطان کودکان/استاد دانشگاه ع پ جندی شاپوراهواز در زمینه ترومبوز در بیماران سیکل سل و تالاسمی

-دکتر حسین مینایی ترک متخصص جراحی عروق/استادیار دانشگاه ع پ جندی شاپوراهوازدر زمینه تشخیص و درمان DVT

-دکتر تینا وثوقی فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان/استاد دانشگاه ع پ جندی شاپوراهوازدر زمینه ترومبوز در بارداری

-دکتر نجمه عیدی وندی فارماکولوژیست در زمینه داروهای جدید آنتی کوآگولار

-دکتر کاوه جاسب فوق تخصص خون و سرطان اطفال/استادیار دانشگاه ع پ جندی شاپوراهواز در زمینه ترومبوز در کاتترهای عروقی بیماران آنکولوژی

-دکتر آرش القاسی فوق تخصص خون و سرطان کودکان/استادیار دانشگاه ع پ جندی شاپوراهواز در زمینه  Case report برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

    V5.5.2.0