توصیه های بهداشتی

1. در طول زمان بستری در بیمارستان حتما بهداشت دهان و دندان را با استفاده از مسواک و به کار بردن دهانشویه طبق دستور پزشک معالج رعایت نمایید.

2. میوه ها را پس از شستن با آب سالم و ضدعفونی کردن مصرف نمایید.

3. برای پیشگیری از انتقال عفونت دست های خود را قبل از انجام هر کاری به خوبی با آب و صابون بشویید.

4. از استعمال دخانیات در محیط بیمارستان جدا خودداری نمایید.

5. از حضور غیر ضروری و مداوم در بالای بالین بیمار خودداری نمایید.    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0