• ساعت : ۱۱:۴۶:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 50
  • کد خبر : ۸۰۰۰۱
    /  4
حضور همكاران بیمارستان شهید بقایی 2 در راهپیمایی استكبار ستیزی ضدآشوب و آشوب طلبی و اغتشاش

همکاران بیمارستان شهید بقایی 2 همراه با مردم شهید پرور اهواز در راهپیمایی ضدآشوب و اغتشاش طلبی عوامل فریب خورده ،شرکت  و تظاهرات غیر مسالمت آمیز که منجر به صدمات غیر قابل جبران به شهرها و دستگاههای دولتی وارد شده را محکوم نمودند

.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

    V5.5.2.0