• ساعت : ۱۳:۱۲:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 20
  • کد خبر : ۷۹۶۰۷
    /  3
برگزاری كارگاه با عناوین "   Endnote,Prism,Mendeley" در بیمارستان شهید بقایی 2

کارگاهی با عناوین "   Endnote,Prism,Mendeley در راستای توانمند سازی اساتید با سخنرانی سرکار خانم دکتر  نوابی، استادیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی  با امتیاز پژوهشی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان در تاریخ 23مهرماه در بیمارستان شهید بقایی2 برگزارشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

    V5.5.2.0