• ساعت : ۹:۴۸:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ 
  • تعداد بازدید : 62
  • کد خبر : ۷۸۵۹۸
    /  4
برگزاری ایستگاه آموزش و ارائه خدمات جهت بیماران و همراهان بیماران روز جهانی خود مراقبتی

به مناسبت روز جهانی خود مراقبتی  و اهمیت خود مراقبتی در پیشگیری از بیماری ها و همچنین تشخیص به موقع بیماری و در نتیجه کاهش هزینه های درمانی و آسیب های جانی ، در تاریخ دوم و سوم مرداد ماه ایستگاه آموزش و ارائه خدمات جهت بیماران و همراهان بیماران توسط واحد بهداشت حرفه ای ،ارتقا سلامت ، بهداشت محیط، واحد تغذیه و دفتر پرستاری ؛ همراه با آموزش سبک زندگی سالم ، تغذیه سالم ، کنترل عواطف و احساسات و همچنین توضیح فرم ارزیابی خود مراقبتی و توصیه های لازم و بروشور مربوط به تغذیه سالم و ارائه قرص های مولتی ویتامین جوشان و قرص ویتامین( دی)  صورت گرفت. جهت مادران همراه در بخش اطفال، خدمات و آموزش ها به صورت مراجعه به بخش و ارائه خدمات انجام شد.

جهت پایش خود مراقبتی و شناسایی نواقص و همچنین انجام اقدامات اصلاحی در پرسنل بیمارستان نیز پرسشنامه خود مراقبتی استاندارد جهانی توزیع و نتایج آن بصورت طرح پژوهشی ثبت گردید.

/_hshafa/documents/13981/خود مراقبتی نهایی.pdf

/_hshafa/documents/13981/خود مراقبتی.pdf

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

    V5.5.2.0