عنوان : برگزاری كنفرانس علمی یك روزه
کد خبر : ۷۶۰۰۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
ساعت : ۱۳:۲۸:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بقایی2 کنفرانس علمی یکروزه مراقبتهای پرستاری در بیماران مولتیپل میلوما با همکاری مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبین پاتی در تاریخ 13/12/97 در سالن کنفرانس مرکز پیوند مغز استخوان بیمارستان شفا برگزار شد ،  در این کنفرانس دکتر احمد احمدزاده دیلمی در خصوص تازه های درمان و پیوند مغز استخوان در بیماران مولتیپل میلوما و دکتر سیاح برگرد روان پزشک در خصوص تعامل با بیماران جهت شروع درمان و پیوند و خانم ها کیانی و سنگ بهرام در خصوص پرستاری در پیوند و خانم پور محمدی در خصوص تغذیه در بیماران تحت پیوند مغز استخوان صحبت کردند .

 


تعداد بازدید : 34

بازگشت           چاپ چاپ         
 

توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

V5.1.0.0