/  2
عنوان : برگزاری سمینار یك روزه HLA در بخش پیوند مغز و استخوان بیمارستان شهید بقایی 2 (شفا)
کد خبر : ۷۴۸۲۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ 
ساعت : ۱۲:۵۴:۰

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

به گزارش روابط عمومی مرکز، سمینار یک روزه HLA در مورخ 24 آذر 1397 با مدیریت اجرایی دکتر احمدزاده و با ارایه دکتر گله داری، دکتر محمدی اصل، دکتر حجازی و خانم تنگستانی در سالن کنفرانس بخش پیوند برگزار گردید.

ابتدا مراحل آزمایشگاهی و نحوه انجام آزمایش HLA توسط خانم تنگستانی مسئول آزمایشگاه ژنتیک و سپس توسط پزشکان علوم آزمایشگاهی مراحل و ارزیابی نمونه های ارسالی HLA (ژنتیک فرد نمونه دهنده) که در اصل نوعی سیستم تطبیق بافت ها برای عمل پیوند است توضیح داده شد. 

مرکز HLA اهواز با هدف کمک به بیماران نیازمند به پیوند سلول های بنیادی خونساز در کشور تاسیس شده است. این شبکه جهت هماهنگی و تسریع جستجوی اهدا کننده غیر خویشاوند برای بیماران، مراکز پذیره نویسی و بانک های خون بند ناف سراسر کشور را به یکدیگر متصل نموده است. . این شبکه به شبکه ی جهانی اهدا کنندگان سلول های بنیادی خونساز (BMDW) نیز متصل است و از این طریق امکان جستجوی در میان اهدا کنندگان سایر کشور ها برای تمام مراکز پیوند و مراکز پذیره نویسی در سر تا سر کشور فراهم شده است. این سمینار که با حضور پزشکان و پرستاران و پرسنل آزمایشگاهی برگزار شد، در پایان با پذیرایی و تشکر از حضور مدعوین خاتمه یافت.


تعداد بازدید : 55

بازگشت           چاپ چاپ         
 

توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

V5.1.0.0