عنوان : بازدید مدیریتی ایمنی از بخش های بیمارستان بقایی 2
کد خبر : ۷۴۸۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ 
ساعت : ۱۲:۴۸:۱۸

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

گزارش بازدید ایمنی

 

بازدید هفتگی مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ICU بزرگسال، تالاسمی و رادیولوژی مرکز روز دوشنبه مورخ 97/9/26 با حضور دکتر احسان پور مسئول ایمنی بیمارستان و دکتر القاسی معاون محترم آموزشی بیمارستان و تیم مدیریت اعم از دکتر کمایی مدیریت محترم بیمارستان و مدیردفتر پرستاری خانم محمدی و مسئول دفتر بهبودکیفیت ، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی ؛ مسئول بهداشت حرفه ای ، مسئول خدمات و مسئول روابط عمومی مرکز انجام گرفت .

در این راستا همکاران به ذکر مسائلی که در بخش ها می تواند جهت ایمنی بیمار تهدید کننده باشد پرداختند. در بخش icu بزرگسال تهویه بخش عنوان شد که در دستور بررسی و تکمیل قرار گرفت . در بخش تالاسمی نصب کابینت جهت وسایل اتاق تمیز ذکر شد و در واحد رادیو لوژی نیز محل انباری مواد شیمیایی بخش ایراد داشت که همگی در دستور بررسی قرار گرفتند .


تعداد بازدید : 32

بازگشت           چاپ چاپ         
 

توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

V5.1.0.0